SEO optimalizácia stručne a výstižne

Každý, kto vo svojom živote čo i len zakopol o svet online-u pravdepodobne narazil na skratku SEO. V tomto článku sa dozviete, čo vlastne SEO optimalizácia je, aký má význam, aké kategórie SEO poznáme a tiež pár tipov ohľadom tejto problematiky.

Čo je SEO?

Skratka SEO znamená Search Engine Optimization, čo je v preklade do slovenčiny optimalizácia pre vyhľadávače. V našich končinách ide predovšetkým o výsledky vyhľadávania z Google Search. Výsledkom správnej SEO optimalizácie je zisk návštevnosti web stránky z “organického” vyhľadávania – to znamená z neplatených výsledkov vyhľadávania.

Praktický príklad pre lepšie pochopenie organického vyhľadávania je uvedený na obrázku nižšie.

seo

Tu môžeme vidieť 2 spôsoby, ako sa vo vyhľadávaní dostať na popredné pozície – PPC reklama, teda platba za každé kliknutie, alebo správna a kvalitná SEO optimalizácia web stránky. Ani druhá možnosť však nie je zadarmo. SEO si vyžaduje čas, úsilie a samozrejme investíciu.

Ako teda na SEO?

Čo teda robiť, aby ste na svoj web dotiahli návštevnosť z organického, teda neplateného vyhľadávania? Predovšetkým je nutné si určiť, na aké kľúčové slová sa chcete vo vyhľadávaní zobrazovať. Tento proces by mal vychádzať z analýzy kľúčových slov. Dôležité je poznať objem vyhľadávania jednotlivých slov, no taktiež ich náročnosť. Tá predstavuje viacero faktorov, v stručnosti platí – čím vyššia je náročnosť kľúčového slova, tým ťažšie a drahšie bude dostať sa s ním na popredné pozície vyhľadávača.

Voľne dostupné alebo “free” nástroje na analýzu kľúčových slov sa nevyznačujú práve najpresnejšími výsledkami, preto odporúčame využiť niektorý z platených nástrojov alebo sa obrátiť na agentúru zaoberajúcu sa SEO.

Výberom kľúčového slova alebo slov sa celý proces samozrejme len začína. Nasleduje množstvo faktorov, na ktoré je potrebné sa zamerať aby prišli želané výsledky v podobe zvýšenej návštevnosti. Tieto faktory rozdeľujeme do dvoch skupín.

Delenie SEO : On-page a Off-page

seo on-page / off-page

On-page faktory sú spájané priamo s obsahom a technickým nastavením web stránky. Pri obsahu je dôležitá správna optimalizácia na cielené kľúčové slovo, ktorá zahŕňa výskyt kľúčového slova v nadpise H1, jeho frekvenciu v texte či výskyt v meta popise.

Za off-page faktory môžeme označiť súbor vlastností a prvkov, ktoré rovnako ako on-page faktory ovplyvňujú pozíciu stránky vo výsledkoch vyhľadávania, no narozdiel od on-page sa nenachádzajú priamo na hodnotenej web stránke.

Ide o faktory ako linkbuilding, aktivita na sociálnych sietiach, optimalizácia web stránky pre smartfóny a tablety, či tvorba doplnkového obsahu v podobe blogu.

Linkbuilding – získavanie spätných odkazov

Medzi najdôležitejšie off-page faktory môžeme zaradiť linkbuilding, respektíve získavanie spätných odkazov. Dôležitá nie je len kvantita, ale aj kvalita a relevantnosť odkazov vo vzťahu k obsahu a téme webu.

Záleží tiež na “sile” webu, ktorý odkazuje. Čím silnejší a väčší portál, tým je odkaz hodnotnejší pre SEO. Samozrejme, takéto odkazy nie je jednoduché získať. Potrebná je šikovnosť, kontakty alebo investícia.

Existujú spôsoby ako získať odkazy jednoducho a zadarmo, no ich zmysel a efektivita je otázna. Príkladom sú hromadné registrácie do katalógov alebo umiestňovanie odkazov do náhodných článkov na weboch bez návštevnosti a hodnoty. Končený efekt týchto “lacných” odkazov môže byť žiadny až negatívny.

Ako zlepšiť SEO?

Vysvetlili sme si základný význam SEO, poznáme dôležitosť správneho výberu kľúčového slova alebo slov a oboznámili sme sa s dvomi skupinami faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú pozíciu vo vyhľadávaní.

Aké konkrétne kroky však podniknúť k lepšiemu SEO? Pripravili sme si pre vás zopár tipov a rád.

Technická stránka

Aby mohol Google správne indexovať váš web a všetky jeho podstránky, musíte mu podať pomocnú ruku. To znamená, že web by mal byť rýchly, umiestnený na kvalitnom serveri a tiež responzívny. 

Responzívny web dokáže prispôsobiť svoj obsah zariadeniu, na ktorom je prehliadaný. Ide najmä o smartfóny a tablety. Táto vlastnosť web stránky by dnes už mala byť samozrejmosťou.

Pozor si treba dať aj na nefunkčné linky – stránky s chybou 404 stránka nenájdená.

Optimalizácia webu “pre ľudí”

Správna optimalizácia pre vyhľadávače je dôležitá, no netreba zabúdať, že web je primárne určený pre návštevníkov. Vytvorenie priateľského a intuitívneho prostredia v ktorom sa návštevník bude cítiť príjemne sa odrazí na znížení miery okamžitých odchodov, zvýšení miery návratnosti a času stráveného na stránke.

Všetky tieto štatistiky Google zohľadňuje a ich zlepšenie váš web posunie vo vyhľadávaní na vyššie pozície.

Lokálne SEO

Prvok SEO, ktorý je dôležitý najmä pre lokálnych poskytovateľov služieb. Umožňuje podniku dostať sa do lokálnych výsledkov vyhľadávania Google – výsledky s mapou.

Ide o výsledky vyhľadávania výrazov s lokálnym zacielením, ako napríklad:

  • Kaviareň Banská Bystrica
  • Pekáreň Žilina
  • Autoservis Bratislava

lokalne seo

Pre poskytovateľov týchto služieb má lokálne SEO často väčší význam a prínos ako optimalizácia na všeobecné frázy typu “Kaviareň” alebo “Účtovníctvo“. Tieto frázy sú konkurenčnejšie, čo znamená že výsledný efekt sa dostaví neskôr.

Základom pre lokálne SEO je vytvorenie Google+ bussines profilu, následné získavanie pozitívnych hodnotení od zákazníkov, optimalizácia web stránky a ďalšie.

Aktivita na sociálnych sietiach

V dnešnej dobe sú sociálne siete neoddeliteľnou súčasťou internetového marketingu a komunikácie s klientmi či fanúšikmi.

Samozrejme, nie je nutné sa hnať za tisíckami like-ov alebo followerov, no pravidelná aktivita na sociálnych sietiach pomôže vybudovať okolo vašej web stránky komunitu, posilní brand a zlepší SEO.

Content marketing – tvorba kvalitného obsahu

Ako sme uviedli pri popise on-page a off page faktorov, obsah a jeho tvorba je dôležitou súčasťou SEO optimalizácie a tiež prostriedkom, ako získať a udržať návštevníkov na webe.

Dôležité je však poskytnúť návštevníkovi kvalitný obsah, ktorý mu môže reálne pomôcť zorientovať sa v problematike alebo v produktoch ponúkanými danou web stránkou / e-shopom.

Content marketing je teda príležitosť ako získať cielené publikum, dostať do povedomia svoju značku a predbehnúť tak konkurenciu.

Štruktúra URL

URL adresa musí byť vhodná tak pre návštevníkov, ako aj pre vyhľadávače. Dobre zvolená URL je jedným zo základných faktorov dobrého SEO.

Správne zvolená URL adresa má:

  • obsahovať kľúčové slovo / slová
  • byť krátka a jednoduchá (nemala by presiahnuť 5 slov)
  • mať popisný charakter (podľa URL si viem predstaviť obsah stránky)

Príklad správnej URL adresy pre kľúčové slovo “bežecký pás”:

url adresa

Titulok stránky

Znova platí, že je potrebné optimalizovať pre návštevníkov aj pre vyhľadávače. Formulácia a “šťavnatosť” titulku je faktor, ktorý vo výsledku môže rozhodnúť o tom, či potencionálneho návštevníka získate vy alebo vaši susedia vo vyhľadávaní.

Vyhľadávače zas vyžadujú výskyt kľúčového slova, ideálne na začiatku titulku.

Príklad správneho titulku pre kľúčové slovo “kamera do auta”

Popis stránky

Ďalší dôležitý faktor je popis stránky. Ponúka priestor na oslovenie potencionálneho návštevníka, ktorému sa váš web zobrazí vo vyhľadávaní. Rovnako ako titulok, aj popis často rozhoduje o získaní návštevníka z vyhľadávača priamo na web stránku.

Popis by mal:

  • stručne vystihnúť obsah odkazu
  • obsahovať kľúčové slovo / slová
  • zaujať čitateľa
  • vyzývať k akcii

seo popisVýzva k akcii, resp. call to action prvok, by sa mal nachádzať na konci popisu a mal by čitateľa, ako už názov napovedá, vyzvať k určitej akcii. Konkrétne v prípade popisov ide najmä o pozvanie na web stránku (napr. Prečítajte si celý článok a zistite ako to v skutočnosti je!).

Interné prelinkovanie

Interné linky predstavujú odkazy, ktoré smerujú z jednej podstránky na ďalšiu v rámci jednej domény. Relevantný interný link dokáže návštevníkovi pomôcť, presmeruje ho k ďalším potrebným informáciám a predĺži čas strávený na webe.

Tento typ prelinkovania využívame aj v našom blogu. Na odkazovanie sa používa tzv. anchor text, ktorý obsahuje kľúčové slová.

Napríklad:  Čo je SEO optimalizácia a aký je jej význam?

Použitím anchor textu tak pomôžete čitateľovi, ale aj Google. Ten prevezme informáciu, že odkazujete na blog o online marketingu.

Externé odkazovanie

Odkazujte z vášho webu na kvalitné a overené zdroje. Google vás bude mať rád. Rozumie totiž tomu, že sa čitateľovi snažíte sprostredkovať relevantnú informáciu a odkázať ho na weby, kde sa o danej problematike dozvie ešte viac.

Rovnako ako pri internom prelinkovaní odporúčame na odkazovanie použiť anchor text.

SEO optimalizácia už pri tvorbe web stránky

Čím skôr začnete, tým skôr prídu výsledky. Pokiaľ budete SEO optimalizáciu už existujúceho webu odkladať, strácate tak drahocenný čas, potencionálnych návštevníkov a v neposlednom rade peniaze.

Optimalizovať web pre vyhľadávače už pri jeho tvorbe je to najrozumnejšie riešenie. Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Na to treba pri tvorbe web stránky myslieť. Štýlový dizajn, priehľadnosť, či trefný výber domény – ak vám ide o organickú návštevnosť, to všetko samo o sebe neprinesie požadovaný efekt.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *